top of page

ANEDRA

Woonwensen als basis voor architectonische compositie

De afgelopen jaren heeft de woningmarkt zich ontwikkeld van een aanbiedingsmarkt tot een vraagmarkt, en  inmiddels tendeert de randstad weer naar een aanbiedersmarkt. Langjarige ervaring illustreert dat alleen een consequente visie die conjunctuur-onafhankelijk kan functioneren, kwalitatief hoogwaardige en duurzame projecten levert. Immers, we willen de conjunctuur later niet kunnen aflezen in het straatbeeld. De afgelopen 15 jaar werken wij al vanuit een visie waarin de koper centraal staat, en zullen dat blijven doen, ongeacht de hoog- of laagconjunctuur in de woningmarkt. Voorbeelden als Brandevoort (Helmond), waar we samen met bureau Krier en Kohl  al in 1995 mede aan de basis van dit concept stonden, en de Wereld in Meerhoven (Eindhoven), waar we samen met Mecanoo volgens deze aanpak hebben gewerkt,  zijn illustratief voor onze werkwijze. De keuze om individuele woonwensen de basis te laten vormen voor onze concepten  wordt ingegeven door de schoonheid van organisch gegroeide steden en dorpen, waar de kleine en grote verschillen in architectuur en vormgeving de straat boeiend en afwisselend maken voor de buitenstaander en herkenning en geborgenheid bieden voor de bewoners. Zodoende omarmen we de individuele woonwensen en vormen onder leiding van gerenommeerde architecten deze individuele woonwensen tot fraaie straten en woongebieden.

 

Netwerkorganisatie, specialisten die energetische en esthetische duurzaamheid nastreven

Anedra wordt gevormd door een kleine kern van mensen, allen bevlogen en zeer ervaren. Passie voor architectuur en stedenbouw, zowel energetisch als esthetisch duurzaam, is wat ons drijft. Een netwerk van ervaren specialisten waarmee we samen op zoek gaan naar creatieve oplossingen om de kwaliteit van de prestatie telkens weer een stapje hoger te leggen…

 

Onafhankelijkheid

Anedra is niet afhankelijk van een uitvoerende partij en kan zodoende samenwerken met die partijen die het best bij de opgave passen. Voor elke woning wordt een bouwer geselecteerd die vertrouwd is met het gehanteerde concept. In alle gevallen wordt voor de uitvoering gewerkt met partijen die aangesloten zijn bij Woningborg of gelijkwaardig.

 

Nieuwe technologie

Door zijn onafhankelijkheid past Anedra nieuwe technologie toe waar deze het best tot zijn recht komt. Technologie die als doel heeft energie en vaste kosten te reduceren wordt in harmonie met het ontwerp van de woning geïntegreerd, technologie zal nooit het ontwerp van de woning gaan overheersen. Voor elke nieuwe woning kan bekeken worden welke technologie op dat moment state-of-the-art is en het beste rendement biedt.

 

Kartrekker van CPO-projecten

Anedra is in staat projecten die als Collectief Particulier Opdrachtgeverschap worden uitgevoerd van de grond te trekken door deelnemers te begeleiden en waar nodig financiële gaten te dichten die anders tot vertraging zouden leiden, bijvoorbeeld als gevolg van afhakende deelnemers of andere tegenvallers. Met name de aspecten waar de meeste deelnemers weinig ervaring en affiniteit mee hebben, zoals procedures, inkoop of uitvoeringscontrole worden desgewenst uit handen genomen.

 

Kostenbewust ontwikkelen

Door zijn werkwijze kent Anedra enerzijds een zeer beperkte overhead, anderzijds zet Anedra partijen flexibel in. Tegelijkertijd is Anedra in staat schaalvoordelen te behalen als gevolg van herhaalopdrachten en een gedetailleerde kennis van de kostenstructuur van woningen. Leidend hierbij is steeds de gedachte dat de onderdelen van een woning waarvan de koper zich niet bewust is kwalitatief uitstekend tegen een minimale prijs dienen te worden uitgevoerd, terwijl de aspecten die een koper belangrijk vindt in overleg, op maat, maar wel met oog voor beschikbaar budget worden uitontwikkeld. Er komen aan het einde geen onaangename verrassingen als gevolg van onverwacht meer- of minderwerk.

 

De koper staat centraal

Anedra ontwikkelt in nauw overleg met de koper en doet er alles aan om het ontwikkelingsproces tot een feestje te maken. De zorgen, technische details, procedurele complexiteit, aanbesteding, onderhandeling, inkoop en bewaking worden uit handen genomen. Het ontwerpen, detailleren, samen sparren, en besluiten wat er mogelijk is binnen het budget wordt samen gedaan. Dit gaat veel verder dan het aanbieden van een cataloguswoning of een aantal voorontwikkelde modulen die moeten passen in een nauw omschreven concept.

 

Doorlooptijd

Doordat Anedra alle elementen van het ontwikkelingsproces in detail kent, alsmede weet waar het optimale kennis vandaan kan halen kan de doorlooptijd en daardoor ook de financiële onzekerheid tot een minimum worden beperkt.

ONZE ONTWIKKELAARS

DIRECTEUR

MARGOT
VAN NIELE

Meer dan 25 jaar ervaring in innovatieve woningprojecten van zeer diverse omvang bij o.a. Bouwfonds Woningbouw en Kalliste Woningbouwontwikkeling

mvanniele@anedra.com

bottom of page