top of page

amsterdam

SPAARNDAMMER SCHOOL

2016

De opgave voor de Spaarndammer schoollocatie is door ons opgevat als een opgave waarbij primair de prachtige architectuur van de omgeving, zonder meer wordt doorgezet, en gezocht is naar een bouwvolume waarbij de directe omgeving haar bezonning en uitzicht behoudt.

Hiervoor hebben wij Sjoerd Soeters en zijn nieuwe bureau PPHP benaderd. In de schetsen toont hoe de oorspronkelijke stedenbouwkundige en architectonische opzet zodanig kunnen worden aangehecht, dat het lijkt alsof het altijd zo heeft moeten zijn.

Helaas is dit plan niet geselecteerd en heeft de jury in december 2017 gekozen voor een fraai ontwerp van Korth Tielens architecten en Marcel Lok.

bottom of page